ချင်းပြည်နယ် ၊ ဟားခါးခရိုင် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

/ /
Chin State

Chin State

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌါနမှ ၂၀၁ရ ခုနစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်သည့် ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖြစ်သည်။ ဟားခါးခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များဖြစ်သည့် ဟားခါးမြို့နယ်နှင့် ထန်တလန်မြို့နယ်များ၏ လူဦးရေဆိုင်ရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်ပြီး အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ PDF များတွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။

Ref : http://www.gad.gov.mm
Photo Credit : Chin State
Facebook Comments