ချင်းပြည်နယ် ၊ ဖလမ်းခရိုင် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

/ /
Chin State

Chin State

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌါနမှ ၂၀၁ရ ခုနစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်သည့် ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖြစ်သည်။ ဖလမ်းခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များဖြစ်သည့် ဖလမ်းမြို့နယ်၊ တီးတိန်မြို့နယ်နှင့် တွန်းဇံမြို့နယ်များ၏ လူဦးရေဆိုင်ရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်ပြီး အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ PDF များတွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။

Ref : http://www.gad.gov.mm
Photo Credit : Chin State
Facebook Comments