ချင်းပြည်နယ် ၊ မင်းတပ်ခရိုင် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

/ /
Chin State

Chin State

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌါနမှ ၂၀၁ရ ခုနစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်သည့် ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖြစ်သည်။ မင်းတပ်ခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များဖြစ်သည့် မင်းတပ်မြို့နယ်၊ မတူပီမြို့နယ်၊ ကန်ပက်လက်မြို့နယ်နှင့် ပလက်ဝမြို့နယ်များ၏ လူဦးရေဆိုင်ရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်ပြီး အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ PDF များတွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။

Ref : http://www.gad.gov.mm
Photo Credit : Chin State
Facebook Comments