စီမံကိန်းမြို့နယ်ရွေးချယ်ရန်အတွက်အကြံဉာဏ်ရယူခြင်းအစည်းအဝေးပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ

/ /

လူထုအခြေပြုဖွံ့ဖြိုးရေး အမျိုးသားစီမံကိန်းကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစတင်၍ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော် အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် (၁၅) ခုမှ မြို့နယ် (၆၃)မြို့နယ်တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းအဌမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊နေပြည်တော်နှင့် ကယားပြည်နယ်တို့မှအပ ကျန်တိုင်းဒေသ ကြီး/ ပြည်နယ်များမှ မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်စီဖြင့် စုစုပေါင်း မြို့နယ်(၁၃)မြို့နယ် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်သည့် အတွက် မြို့နယ်ရွေးချယ်ရေးအကြံဉာဏ် ရယူခြင်းအစည်းအဝေးကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်၏ မြို့တော်များတွင် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွက် မြို့နယ်ရွေးချယ်ခြင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၄) ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၌ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ 

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွက် မြို့နယ်ရွေးချယ်ခြင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၆) ရက်နေ့တွင် ထားဝယ်မြို့၌ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကချင်ပြည်နယ်အတွက် မြို့နယ်ရွေးချယ်ခြင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၁) ရက်နေ့တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့၌ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုဗဟိုပြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်တွင်ကျင်းပမည့် အကြံဉာဏ်ရယူခြင်းအစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ရန် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိပါက cdd.drdmyanmar@gmail.com သို့ သက်မှတ်ရက်မတိုင် အကြောင်းကြားရန် ဖော်ပြထားပါသည်။

Facebook Comments