ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ်ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ

/ /

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်ဒေသန္တရစီမံကိန်းတွေရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ စုစုပေါင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး (GDP) ကို ပုံမှန်ဈေးနှုန်းအရ ၆.၂ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ဖို့ မျှော်မှန်းထားပါတယ်။

 

ပုံမှန်ဈေးနှုန်းဆိုတာ အခြေခံနှစ် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေ ကိုခေါ်တာပါ။ကဏ္ဍအလိုက်တိုးတက်မှုနှုန်းတွေအနေနဲ့ ကတော့ ပုံမှန်ဈေးနှုန်းအရ ရာခိုင်နှုန်းအလိုက်တိုးတက်ဖို့ကိုလည်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေမှာခန့်မှန်းထားပါတယ်။

နှစ်အလိုက်ဈေးနှုန်းဆိုတာက သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလို်က် ဖြစ်ပေါ်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများရဲ့ဈေးနှုန်းကိုခေါ်တာ ပါ။နှစ်အလိုက်ဈေးနှုန်းတွေအရ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေမှာ နိုင်ငံပိုင်အခန်းကနေ ငွေကျပ်၁၀၁.၃၄၅ဘီလီယံ ကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးထဲမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးမှာ နှစ်အလို်က်ဈေးနှုန်းတွေအရ လယ်ယာကဏ္ဍကြီးရဲ့ ပါဝင်မှုအချိုးအစားကို ၃၂.၉ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၃၁.ဝရာခိုင်နှုန်းကို စက်မှုကဏ္ဍကြီးရဲ့ ပါဝင်မှုအချိုးအစားကို ၃၁.၂ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၃၂.၈ ရာခို်င်နှုန်းကို ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍကြီးရဲ့ ပါဝင်မှုအချိုးအစားကို ၃၅.၉ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၃၆.၂ရာခိုင်နှုန်းကို အသီးသီးဖြစ်ပေါ်ဖို့ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေမှာ မျှော်မှန်းထားတာပါ။

 

ကဏ္ဍကြီးတိုင်းမှာအရင်နှစ်ထက်ပိုမိုရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတာကြောင့် လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ပျှမ်းမျှထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုး (Per Capita GDP) ကို နှစ်အလိုက်ဈေးနှုန်းအရ ငွေကျပ် ၁၆၆၅၅၈၈ ကနေ ငွေကျပ် ၁၈၄၆၈၀၅ ကို တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးထဲမှာမျှော်မှန်းထားပါတယ်။

လူတစ်ဦးချင်း ပျမ်းမျှထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုး (Per Capita GDP)

2019-19 LEG law

ရင်းမြစ် – ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

Facebook Comments