ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ မြန်မာကို ကန်ဒေါ်လာသန်း(၅၀)ချေး

/ /

ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် COVID-19 တိုက်ဖျက်ရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း(၅၀) ထုတ်ချေးလိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါ ချေးငွေကို ကျန်းမာရေးကဏ္ဌအတွက် အသုံးပြုသွားမှာ ဖြစ်တယ်။

The World Bank has approved a US$50 million credit for the Myanmar COVID-19 Emergency Response Project, as part of global emergency support operations through a dedicated fast-track COVID-19 facility.

Press-Release_Covid19-Response_Burmese-Version

Facebook Comments