မြန်မာ့ခရီးသွားဘဏ်၏ အထူးဝန်ဆောင်မှုများကို မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပွဲ

/ /

မြန်မာ့ခရီးသွားဘဏ်၏ အထူးဝန်ဆောင်မှုများကို မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခြင်းအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်နိုင်ပါရန် ဖိတ်ကြားခြင်း
နေ့ရက်-12-6-2019
အချိန်- နံနက် (၉း၃၀)နာရီ
နေရာ-မင်္ဂလာခန်းမ။ UMFCCI
တက်ရောက်မည့်သူများအနေဖြင့် ဖုန်းအမှတ်-01-2302330-2302331၊ 092005648၊ 095135657 သို့ အမည်စာရင်း ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။

ref; Union of Myanmar Travel Association

Facebook Comments