၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် မေအထိ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခြေအ

/ /

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် မေအထိ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၈-၂၀၁၉ မေအထိ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၇၅ ဘီလီယံဝန်းကျင်ရှိပြီး လုပ်ငန်းအရေအတွက်မှာ ၁၆၉ ဖြစ်ပါတယ်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ခြင်းအပါအဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာ ဒေါ်လာ၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံဖြစ်ပြီး အထူးစီးပွားရေးဇုန်များမှ ဝင်ရောက်လာတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏမှာ ၁၉၆ ဒသမ ၆ သန်းဝန်းကျင်ဖြစ်တဲ့အတွက် စုစုပေါင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၂ ဒသမ ၆ ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကာလအတွင်းမှာပဲ နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနေနဲ့ အတည်ပြုပေးခဲ့မှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀၁ ဒသမ ၂၆ သန်းနဲ့ ကျပ် ၈၂၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ခြင်းအပါအဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စုစုပေါင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၆၇ ဒသမ ၄ သန်းနဲ့ ကျပ် ၁၀၃၉ ဘီလီယံဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစိတ်နဲ့ လစဉ်ထုတ်ပြန်ချက်များအတွက် အောက်ပါ link မှာ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။

https://www.dica.gov.mm/en/media-releases

Facebook Comments