မြန်မာ့အလုပ်သမားဥပဒေဆိုင်ရာ အမေးအဖြေများ

/ /
Myanmar Labour Law FAQs

Myanmar Labour Law FAQs

International Labour Organization (ILO) မှ ထုတ်ဝေလိုက်သည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ အလုပ်ရှင် နှင့် အလုပ်သမားအားလုံးအတွက် သိသင့်သိထိုက်သော ဥပဒေများဆိုင်ရာ အမေးအဖြေများပဲဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်သမားများဘက်မှ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် အခြေအနေများ ၊ အလုပ်ရှင်များဘက်မှလည်း အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုအတွက် အချက်အလက်များ အပြည့်အစုံကိုတင်ပြထားပါတယ်။ ယခုလက်ရှိတွင်လည်း အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား အခြေအနေများကိုသတင်းရေးသားနေသူ သတင်းထောက်များအတွက် Reference ရယူနိုင်ရန် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

အသေးစိတ်ကို ဖော်ပြပါ link တွင် လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။

Source : http://www.ilo.org/yangon/publications/lang–en/nextRow–0/index.htm

Facebook Comments