သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ကွက်များစာရင်း

/ /

ရတနာနယ်မြေအသီးသီးရှိ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားသောလုပ်ကွက်များမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့် လုပ်ကွက်များစာရင်းဖြစ်သည်။

လုံးခင်း၊ ဖားကန့်ရတနာနယ်မြေတွင် စုစုပေါင်း လုပ်ကွက် ၂၉၃ ကွက်၊ ခန္တီးရတနာနယ်မြေတွင် ၅ ကွက်၊ မော်လူး၊ မော်ဟန်ရတနာနယ်မြေတွင် လုပ်ကွက် ၅၉ ကွက်၊ မိုးကုတ်ရတနာနယ်မြေတွင် လုပ်ကွက် ၆၆ ကွက်၊ မိုင်းရှူးရတနာနယ်မြေတွင် လုပ်ကွက် ၁ ကွက် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

လုံးခင်း၊ဖားကန့် လုပ်ကွက်

ခန္တီးလုပ်ကွက်

မော်လူး၊မော်ဟန်လုပ်ကွက်

မိုးကုတ်လုပ်ကွက်

မိုင်းရှူးလုပ်ကွက်

source; www.mining.gov.mm

 

Facebook Comments