နိုင်ငံပိုင်သယံဇာတထုတ်ယူရေးလုပ်ငန်းများပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ

/ /
Economic Enterprise Reform in Myanmar

Economic Enterprise Reform in Myanmar

နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် နှစ်စဉ် ပြည်ထောင်စု ဘဏ္ဍာငွေ၏ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းအား ထည့်ဝင်ပေးလျက်ရှိသည့် အပြင် ပြည်တွင်းစီးပွားရေးတွင်လည်း ယင်းပမာဏနှင့်အတူ ထပ်တူသုံးစွဲလျက်ရှိပါသည်။ လက်ရှိတွင် နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှအစ ချည်မ ျှင်နှင့် အထည်လိပ်၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းအပါအဝင် သယံဇာတတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးအဆုံး တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေးကဏ္ဍအများအပြားတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။

ထို့အပြင် နည်းဥပဒေများ ထိန်းကျောင်းနိုင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပ်နှင်းထားမှုများကြောင့် နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် တိုင်းပြည်စီးပွားရေးပုံသဏ္ဍာန်နှင့် လားရာကို များစွာ သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။

သို့ရာတွင် လက်ရှိအခြေအနေ၌ နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ လုပ်ငန်းများတွင် တိကျရှင်းလင်းသည့် တာဝန်ဝတ္တရားများ မရှိသည့်အပြင် ယင်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်မှာလည်း နိုင်ငံတကာစံများနှင့်ယှဉ်လ ျှင် များစွာနိမ့်ကျလျက်ရှိပါသည်။

(မှတ်ချက်- အစီရင်ခံစာမှ ကောက်နုတ်ချက်)

အစီအရင်ခံစာအပြည့်အစုံသို့

Source; Natural Resource Governance Institute

Facebook Comments