မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ(by The Asia Foundation)

/ /

The Asia Foundation ကရေးသားတဲ့  မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာ ကျား၊မတန်းတူညီမျှမှုဖော်ဆောင်ရေးဘက်ကို ချဉ်းကပ်ရေးသားထားတဲ့ အစီရင်ခံစာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အစီရင်ခံစာခေါင်းစဉ်အပြည့်အစုံက Gender Mainstreaming In Subnational Governance: Governance In Fishery And Livestock Sector ဖြစ်ပါတယ်။

မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာ ကျား၊မတန်းတူညီမ ျှမှုကတစ်ဆင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဦးတည်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားတာကို ဖတ်ရှုရမယ့်အပြင် မွေးမြူရေးနဲ့ ရေလုပ်ငန်း လိုင်စင်ချထားပေးမှုအပါအဝင် မွေးမြုရေးကဏ္ဍမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို လ ျှပ်တပြတ်လေ့လာခွင့်ရမယ့် အစီရင်ခံစာလည်းဖြစ်ပါတယ်။

အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်

 Myanmar Fisheries and Livestock Sectors

Source : Asia Foundation

Facebook Comments