မွန်ပြည်နယ်၌ နှစ်အလိုက် တရားမဝင် သစ်ဖမ်းဆီးရမိမှု

/ /


မွန်ပြည်နယ်သည် သစ်ထွက်ရှိရာ ဒေသတစ်ခု မဟုတ်သော်လည်း နှစ်အလိုက် တရားမဝင် သစ်ဖမ်းဆီး ရမိမှုမှာ မြင့်တက်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ မွန်ပြည်နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနစာရင်းများအရ သစ်ဖမ်းဆီးမှုမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ စ၍ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကျွန်းသစ်တန် ၁၀ ဒသမ ၃ တန်၊ သစ်မာ ၈ တန်၊ အခြားသစ်အမျိုးအစား ၇၁ တန် ၊စုစုပေါင်း ၈၉ တန်ကျော် ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၆ တွင်မူ ကျွန်း ၂၁ တန်၊ သစ်မာ ၂၉၈ တန်၊ အခြား သစ်အမျိုးအစား ၂၆၂ တန်၊ စုစုပေါင်း ၅၈၃ တန်ကျော် ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၁၇ တွင် ကျွန်း ၄၂ တန်၊ သစ်မာ ၂၃၄ တန်၊ အခြားသစ်အမျိုးအစား ၆၈ တန်၊ စုစုပေါင်း ၃၄၄ ဒသမ ၅ တန်ကျော် ဖမ်းဆီးထားသည်။
၂၀၁၈ တွင်မူ ကျွန်း ၁၆ တန်၊ သစ်မာ ၂၃၃ တန်၊ အခြားသစ်အမျိုးအစား ၃၁ တန် ၊ စုစုပေါင်း ၂၈၁ တန်ကျော် ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြန်သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လကုန် စာရင်းအရ ကျွန်း ၆ တန်၊ သစ်မာ ၆၅၀ တန်၊ အခြားသစ်မား အမျိုးအစား ၁၇၅ တန်၊ စုစုပေါင်း ၉၃၂ တန် ဖမ်းဆီးထားသည်။
မွန်ပြည်နယ် သစ်တောဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၅ မှ ၂၀၁၉ အထိ ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း ကျွန်း ၉၉ တန်၊ သစ်မာ ၁၄၂၂ တန်၊ အခြားသစ်မာအမျိုးအစား ၇၀၈ တန်၊ စုစုပေါင်း ၂၂၃၀ တန်ကို ဖမ်းဆီးထားသည်။
မွန်ပြည်နယ်၏ တရားမဝင် သစ်ဖမ်းဆီးရမိမှုများကို မွန်ပြည်နယ်သစ်တောဦးစီးဌာန လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမြင့်အောင် ဖုန်း ဝ၉၄၉၂၄၀၂၉၃ အား ဆက်သွယ်မေးမြန်း၍ အချက်အလက် ရယူနိုင်သည်။

Facebook Comments