ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး သုတေသနဌာန၏ မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ

/ /
Myanmar & ASEAN Economic & Trade Data ( credit - E-Pao )

Myanmar & ASEAN Economic & Trade Data ( credit - E-Pao )

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး သုတေသနဌာနက မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ ကို ၂၀၁ရ ခုနစ်၊ ဇွန်လတွင် ထုတ်ဝေသည်။ အဆိုပါသုတေသန စာတမ်းတိုအရ ၂၀၁၅ ခုနစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တန်ဖိုး တိုးတက်မှုရာခိုင်နှုန်းမှာ၇.၃ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပြီး အသားတင်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု (Net, Balance of Payment) မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း၄၀၀ဝ ကျော် ကျဆင်းခဲ့သည်။ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တန်ဖိုး၊ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းနှင့် အချက်အလက်များ အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ PDF တွင်ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။

Ref : http://pyidaungsu.hluttaw.mm
Photo Credit : E-Pao
Facebook Comments