မြန်မာ-မလေးရှား နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေး

/ /
Trade with Malaysia

Trade with Malaysia

(၂၀၁၃-၂၀၁၄) မှ (၂၀၁၆-၂၀၁ရ ဧပရယ် – မတ်) ထိ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်မလေးရှားနိုင်ငံ တို့ကြား နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ပက်သက်၍ ကိန်းဂဏန်းများကို Myanmar Statistical Information Service (MMSIS) ဝက်ဘ်ဆိုဒ် မှ ဖော်ပြပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။

(၂၀၁၆-၂၀၁ရ ဧပရယ်-မတ်) အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ မလေးရှားသို့ Export တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၉.၀၁ သန်း၊ Import တန်ဖိုး ၈၂၁.၃ရ သန်း၊ စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုး၉၈၀.၃၈ သန်း ရှိထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ မလေးရှား သို့ တင်ပို့သည့် ပို့ကုန်တန်ဖိုးမှာ သွင်းကုန်တန်ဖိုးအောက် လျော့ကျလျက်ရှိကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မလေးရှားနှင့် ကုန်သွယ်မှု Trade Balance တွင် အနှုတ်ပြလျက်ရှိပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ -၆၆၂.၃၆ သန်း ရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ မလေးရှားသို့ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ရာဘာ၊ အဝတ်အထည်၊ Base သတ္တု၊ ကျွန်းသစ် အစရှိသည်တို့ကို အများဆုံးတင်ပို့ပြီး မလေးရှားမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ဓာတ်သတ္တုလောင်စာနှင့်ရေနံ နှင့် စားသုံးဆီ ကို အဓိက အများဆုံး တင်သွင်းပြီး ပလတ်စတစ်၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ကိရိယာများ၊ စက်ပစ္စည်း၊ ဖန်ထည် အစရှိသဖြင့် ပြန်လည်တင်သွင်းနေသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတကာနှင့် ကုန်သွယ်ရေးတွင် ၃.၄၀% ကို မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ခြင်းမှ ရရှိသည် ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်း တင်ပို့ကုန်တန်ဖိုး၏ ၁.၃၆% နှင့် စုစုပေါင်း သွင်းကုန်တန်ဖိုး၏ ၄.၇၈% အသီးသီးကို မြန်မာနှင့် မလေးရှား နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးမှ ရရှိထားသည်။ (၂၀၁၃-၂၀၁၄) မှ (၂၀၁၆-၂၀၁ရ မတ်-ဧပရယ်) ထိ အသေးစိတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းနှင့် ကုန်သွယ်ရေးကိန်းဂဏန်းများကို အောက်ပါ PDF တွင် ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။

Ref : http://www.mmsis.gov.mm
Photo Credit : Trade with Malaysia
Facebook Comments