မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေး

/ /
Trade with Thailand

Trade with Thailand

(၂၀၁၃-၂၀၁၄) မှ (၂၀၁၆-၂၀၁ရ ဧပရယ် – မတ်) ထိ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အဓိက ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံ တစ်ခုဖြစ်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ပက်သက်၍ ကိန်းဂဏန်းများကို Myanmar Statistical Information Service (MMSIS) ဝက်ဘ်ဆိုဒ် မှ ဖော်ပြပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။

(၂၀၁၆-၂၀၁ရ ဧပရယ်-မတ်) အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ Export တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂၀၄.၃၅ သန်း၊ Import တန်ဖိုး ၂၀၇၂.၄ရ သန်း၊ စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုး ၄၂၇၆.၈၂ သန်း ရှိထားသည် ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်မှု Trade Balance တွင် Normal Trade ၌ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၇၀.၂၁ သန်းရှိထားပြီး နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး Border Trade တွင် အနှုတ်ပြနေကာ -၇၃၈.၃၃ သန်းရှိနေကာ total Trade Balance မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ
၁၃၁.၈၈ သန်း ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဓာတ်ငွေ့ အဓိက တင်ပို့ပြီး Base သတ္တု၊ ကျွန်းသစ်၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ Condensate စသည်တို့ကို တင်ပို့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ စက်ပစ္စည်းများ၊ ဘိလပ်မြေ၊ ပလတ်စတစ်၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ ကိရိယာများ အစရှိသဖြင့် ပြန်လည်တင်သွင်းနေသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတကာနှင့် ကုန်သွယ်ရေးတွင် ၁၄.၈၃% ကို ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ခြင်းမှ ရရှိသည် ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်း တင်ပို့ကုန်တန်ဖိုး၏ ၁၈.၉၀% နှင့်စုစုပေါင်း သွင်းကုန်တန်ဖိုး၏ ၁၂.၀၆% အသီးသီးကို မြန်မာနှင့်ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးမှ ရရှိထားသည်။ (၂၀၁၃-၂၀၁၄) မှ (၂၀၁၆-၂၀၁ရ မတ်-ဧပရယ်) ထိ အသေးစိတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းနှင့် ကုန်သွယ်ရေးကိန်းဂဏန်းများကို အောက်ပါ PDF တွင် ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။

Ref : http://www.mmsis.gov.mm
Photo Credit : Trade with Thailand
Facebook Comments