မြန်မာ-စင်္ကာပူ နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေး

/ /
Trade with Singapore

Trade with Singapore

(၂၀၁၃-၂၀၁၄) မှ (၂၀၁၆-၂၀၁ရ ဧပရယ် – မတ်) ထိ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံ၏ ဒေသတွင်း အဓိက ကုန်သွယ်ဖက် နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည့် စင်္ကာပူနိုင်ငံ တို့ကြား နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ပက်သက်၍ ကိန်းဂဏန်းများကို Myanmar Statistical Information Service (MMSIS) ဝက်ဘ်ဆိုဒ် မှ ဖော်ပြပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။

(၂၀၁၆-၂၀၁ရ ဧပရယ်-မတ်) အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ စင်္ကာပူသို့ Export တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၇၂.၈၄ သန်း၊ စင်္ကာပူမှ မြန်မာသို့ Import တန်ဖိုး ၂၄၉၄.၃၂ သန်း၊ စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုး ၂၉၆၇.၁၆ သန်း ရှိထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ စင်္ကာပူနိုင်ငံ သို့ တင်ပို့သည့် ပို့ကုန်တန်ဖိုးမှာ သွင်းကုန်တန်ဖိုးအောက် လျော့ကျလျက်ရှိကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စင်္ကာပူနှင့်ကုန်သွယ်မှု Trade Balance တွင် အနှုတ်ပြလျက်ရှိပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ -၂၀၂၁.၄၈ သန်း ရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ စင်္ကာပူသို့ အဝတ်အထည်၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ငါး၊ condensate၊ ဆန်အစရှိသည်တို့ကို အများဆုံးတင်ပို့ပြီး စင်္ကာပူမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ဓာတ်သတ္တုလောင်စာနှင့်ရေနံကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ဝ ဖိုး နီးပါး ပြန်လည်တင်သွင်းနေသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတကာနှင့် ကုန်သွယ်ရေးတွင် ၁၀.၂၉% ကို စင်္ကာပူနိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ခြင်းမှ ရရှိသည် ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်း တင်ပို့ကုန်တန်ဖိုး၏ ၄.၀၅% နှင့်စုစုပေါင်း သွင်းကုန်တန်ဖိုး၏ ၁၄.၅၂% အသီးသီးကို မြန်မာနှင့် စင်္ကာပူ နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးမှ ရရှိထားသည်။ (၂၀၁၃-၂၀၁၄) မှ (၂၀၁၆-၂၀၁ရ မတ်-ဧပရယ်) ထိ အသေးစိတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းနှင့် ကုန်သွယ်ရေးကိန်းဂဏန်းများကို အောက်ပါ PDF တွင် ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။

Ref : http://www.mmsis.gov.mm
Photo Credit : Trade with Singapore
Facebook Comments