မြန်မာ-ဗီယက်နမ် နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေး

/ /
Trade with Vietnam

Trade with Vietnam

(၂၀၁၃-၂၀၁၄) မှ (၂၀၁၆-၂၀၁ရ ဧပရယ် – မတ်) ထိ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ တို့ကြား နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ပက်သက်၍ ကိန်းဂဏန်းများကို Myanmar Statistical Information Service (MMSIS) ဝက်ဘ်ဆိုဒ် မှ ဖော်ပြပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။

(၂၀၁၆-၂၀၁ရ ဧပရယ်-မတ်) အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ဗီယက်နမ်သို့ Export တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၈.၂၅ သန်း၊ ဗီယက်နမ်မှ မြန်မာသို့ Import တန်ဖိုး ၄၀၅.၇၉ သန်း၊ စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုး ၄၉၄.၀၄ သန်း ရှိထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ ဗီယက်နမ် သို့ တင်ပို့သည့် ပို့ကုန်တန်ဖိုးမှာ သွင်းကုန်တန်ဖိုးအောက် လျော့ကျလျက်ရှိကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဗီယက်နမ်နှင့် ကုန်သွယ်မှု Trade Balance တွင် အနှုတ်ပြလျက်ရှိပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ -၃၁၇.၅၄ သန်း ရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ဗီယက်နမ်သို့ ပဲအမျိုးမျိုး၊ Base သတ္တု၊ ပြောင်း အစရှိသည်တို့ကို အများဆုံးတင်ပို့ပြီး ဗီယက်နမ်မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ Base Metals and Manufactures၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ ကိရိယာများ၊ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်း၊ ကိရိယာများ အစရှိသဖြင့် ပြန်လည်တင်သွင်းနေသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတကာနှင့် ကုန်သွယ်ရေးတွင် ၁.၇၁% ကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ခြင်းမှ ရရှိသည် ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်း တင်ပို့ကုန်တန်ဖိုး၏ ဝ.၇၆% နှင့် စုစုပေါင်း သွင်းကုန်တန်ဖိုး၏ ၂.၃၆% အသီးသီးကို မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ် နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးမှ ရရှိထားသည်။ (၂၀၁၃-၂၀၁၄) မှ (၂၀၁၆-၂၀၁ရ မတ်-ဧပရယ်) ထိ အသေးစိတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းနှင့် ကုန်သွယ်ရေးကိန်းဂဏန်းများကို အောက်ပါ PDF တွင် ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။

Ref : http://www.mmsis.gov.mm
Photo Credit : Trade with Vietnam
Facebook Comments