ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်ခရိုင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

/ /
Kachin State Government

Kachin State Government

ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌါနမှ ၂၀၁ရ ခုနစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်သည့် ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖြစ်သည်။ ဗန်းမော်ခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များဖြစ်သည့် ဗန်းမော်မြို့နယ်၊ မံစီမြို့နယ်၊ ရွှေကူမြို့နယ်နှင့် မိုးမောက်မြို့နယ်လူဦးရေဆိုင်ရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်ပြီး အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ PDF များတွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။

Ref : http://www.gad.gov.mm
Photo Credit : Kachin State Government
Facebook Comments