ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကြယ်ပွင့်ပြ မေးခွန်းများဆိုင်ရာ လေ့လာချက်များ

/ /
Kachin Hluttaw ( credit - The Myanmar Times )

Kachin Hluttaw ( credit - The Myanmar Times )

ပထမအကြိမ်မှ (၁၁) ကြိမ်မြောက်ထိ ကချင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ ကြယ် ပွင့်ပြမေးခွန်းများ မေးမြန်းခဲ့မှုနှင့် ပက်သက်၍ Open Myanmar Initiative မှ ထုတ်ပြန်သည့် လွှတ်တော်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာများမှ ထုတ်နှုတ်ထားချက်ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ Excel Document တွင် လေ့လာနိုင်သည်။

Ref : http://omimyanmar.org
Photo Credit : The Myanmar Times
Facebook Comments