ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဖိတ်ခေါ်ထားသည့် ချင်းပြည်နယ်မှ ရေအားလျပ်စစ် စီမံကိန်းများ

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ချင်းပြည်နယ် အတွင်းရှိ မြစ်ချောင်းတို့တွင် ရေအားလျပ်စစ်ထုတ်ယူနိင်ရန်အတွက် ဖိတ်ခေါ်နေတာတွေ ရှိပါတယ်။ လျပ်စစ်(၃၀)မီဂ္ဂဝပ် အထက် ရရှိနိုင်မည့် ရေအားလျပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်း(၉)ခု၊ (၁၀)မဂ္ဂဝပ်ကနေ (၃၀)မီဂ္ဂဝပ် အတွင်း ထုက်ယူ ရရှိနိုင်မည့် လုပ်ငန်း(၃)ခု နဲ အသေးစားရေအားလျပ်စစ် ထုက်လုပ်နိင်မည့် လုပ်ငန်း(၁၆)ခု

E-Visa ရှိသည့် နိုင်ငံခြားသားများ အနေနှင့် တမူး နှင့် ရိခေါရ် နယ်စပ်ဂိက်များမှတဆင့် ဝင်ရောက်ခွင့် ပြု

မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လိုသူ နိုင်ငံခြားသားများ အနေနှင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် နှင့် သတ်တမ်းအပြည့် ပြည်ဝင် ဗီဇ ရှိပါက အိနိ္ဒယ မြန်မာ နယ်စပ်ရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နယ်စပ် ဝင်ထွက်ပေါက် ဂိက်(၂)ခု ဖြစ်သည့် တမူးနှင့် ရိခေါရ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နယ်စပ်

ချင်းပြည်နယ် ၊ မင်းတပ်ခရိုင် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌါနမှ ၂၀၁ရ ခုနစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်သည့် ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖြစ်သည်။ မင်းတပ်ခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များဖြစ်သည့် မင်းတပ်မြို့နယ်၊ မတူပီမြို့နယ်၊ ကန်ပက်လက်မြို့နယ်နှင့် ပလက်ဝမြို့နယ်များ၏ လူဦးရေဆိုင်ရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်ပြီး

ချင်းပြည်နယ် ၊ ဖလမ်းခရိုင် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌါနမှ ၂၀၁ရ ခုနစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်သည့် ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖြစ်သည်။ ဖလမ်းခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များဖြစ်သည့် ဖလမ်းမြို့နယ်၊ တီးတိန်မြို့နယ်နှင့် တွန်းဇံမြို့နယ်များ၏ လူဦးရေဆိုင်ရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်ပြီး အသေးစိတ်ကို

ချင်းပြည်နယ် ၊ ဟားခါးခရိုင် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌါနမှ ၂၀၁ရ ခုနစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်သည့် ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖြစ်သည်။ ဟားခါးခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များဖြစ်သည့် ဟားခါးမြို့နယ်နှင့် ထန်တလန်မြို့နယ်များ၏ လူဦးရေဆိုင်ရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်ပြီး အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ

ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများ

ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ ပထမအကြိမ် (၂၀၁ဝ မှ ၂၀၁၅) အတွင်း လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ဥပဒေ (၁၃) ခု နှင့် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မဟုတ်သည့် ဥပဒေ (၂၀) ခု စုစုပေါင်း ဥပဒေ (၃၃) ခု ပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဥပဒေများ

ချင်းပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းများ

၂၀၁၄ ခုနစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ ချင်းပြည်နယ်တွင် လူဦးရေ (၄၇၈,၈၀၁) ဦး နေထိုင်လျက်ရှိပြီး ၎င်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ စုစုပေါင်းလူဦးရေ၏ (ဝ.၉၃) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များအနက် ကယားပြည်နယ်ပြီးလျှင် လူဦးရေ အနည်းပါးဆုံးဒေသ ဖြစ်သည်။ ချင်းပြညနယ်၏် လူဦးရေဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာများ၊

ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများ

ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ ပထမအကြိမ် (၂၀၁ဝ မှ ၂၀၁၅) အတွင်း လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ဥပဒေ (၁၃) ခု နှင့် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မဟုတ်သည့် ဥပဒေ (၂၀) ခု စုစုပေါင်း ဥပဒေ (၃၃) ခု ပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဥပဒေများ