မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းများ

၂၀၁၄ ခုနစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် လူဦးရေ (၃,၉၁၇,၀၅၅) ဦး နေထိုင်လျက်ရှိပြီး ၎င်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ စုစုပေါင်းလူဦးရေ၏ (၇.၆၁) ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးသည် မျှော်မှန်းသက်တမ်း (၆၀.၆ နှစ်) နှင့် တစ်နှစ်အောက်ကလေး သေဆုံးမှုနှုန်း (

မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းတွင် သာယာဝပြောစေခြင်း

Oxfam Briefing Paper တစ်ခုဖြစ်သည့် ၂၀၁၄ ခုနစ်၊ ဩဂုတ်လထုတ်” မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းတွင် သာယာဝပြောစေခြင်း ; အသေးစားတောင်သူလယ်သမားများအတွက် စီးပွားရေးအလားအလာကို သဘောပေါက်နားလည်စေသည့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှလေ့လာတွေ့ရှိချက်များ ” တွင် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသရှိ အသေးစားစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လယ်သမားများအတွက် အခွင့်အလမ်းသစ်များ၊