• မြန်မာ့ပုလဲ လုပ်ငန်း
 • admin / / /
 • မြန်မာ့ပုလဲ လုပ်ငန်း နှင့် ပက်သက်သည့် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း၊ ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ တာဝန် နှင့် အခွင့်အရေးများ၊ သတ်မှတ်ချက်များ၊ ပြစ်မှု နှင့် ပြစ်ဒဏ်များ ကို ဇူလိုင် ၁၀၊၁၉၉၅ တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် မြန်မာ့ပုလဲဥပဒေ တွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။

 • မြန်မာနိုင်ငံ အခွန်အကောက် ဥပဒေများ
 • admin / / /
 • မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခွန်အကောက်နှင့်ပက်သက်၍ အခြေခံအားဖြင့် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ ရှိနေပြီး ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ နှင့် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ တို့မှာ သိသင့်သိထိုက်သည့် ဥပဒေများထဲတွင် ပါဝင်သည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ၂၀၁ရ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ ကို ၂၀၁ရ ခုနစ်၊ မတ်လ

 • မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဥပဒေ
 • admin / / /
 • မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်း လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရာတွင် အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဥပဒေ ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် မှ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ဤဥပဒေတွင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အဆိုပြုချက်တင်သွင်းခြင်း၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ၊ မြေအသုံးပြုခွင့်၊

 • မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများ
 • admin / / /
 • ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု နှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို စုစည်းပေးထားသည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ (၃၅) ခု ကို စုစည်းပေးထားပြီး အခွန်အကောက်၊ အသေးစား နှင့် အလတ်စစားလုပ်ငန်းများ၊ အထူးစီးပွားရေးဇုန်၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်၊

 • မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး စားသုံးသူ အကာအကွယ်ပေးရေး ဥပဒေ
 • admin / / /
 • မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး စားသုံးသူ အကာအကွယ်ပေးရေး ဥပဒေကို ၂၀၁၄ ခုနစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ စားသုံးသူတို့ က မိမိ၏အခွင့်အရေးများကို သိရှိနားလည်၍ တောင်းဆိုနိုင်ရန်၊ ဝန်ဆောင်မှု သုံးစွဲရာတွင် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှု မခံရစေရန်၊ စီးပွားရေး

 • စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ
 • admin / / /
 • ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် (၉) အရ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ယှဉ်ပြိုင်မှု ဥပဒေကို ၂၀၁၅ ခုနစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၂၄ ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ဈေးကွက်အတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရာတွင် တရားသဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိစေရေး၊ လက်ဝါးကြီးအုပ်၊ ဈေးကစားခြင်းများ ကို တားဆီးကာကွယ်နိုင်ရေး၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအကြား ထားရှိသော သဘောတူညီချက်

Banda Post