• စက်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းကျောင်းများ
  • admin / / /
  • မြန်မာနိုင်ငံရှိ အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများ (Industrial Training Institutes/ Vocational Training Centers) နှင့် ပက်သက်၍ အချက်အလက် ရင်းမြစ်များ စုစည်းချက်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ Excel Document တွင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ Industrial Training

Banda Post