Posts Tagged ‘mon electricity project’

မွန်ပြည်နယ်မှာ အမှိုက်ကနေ လျှပ်စစ်နှင့် အပူစွမ်းအင် ထုတ်လုပ်မည့် စီမံကိန်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ

အနောက် ဥရောပ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည့် ဖင်လန်နိုင်ငံသည် အမှိုက်ကနေ လျှပ်စစ်နှင့် အပူစွမ်းအင်း ထုတ်လုပ်မည့် စီမံကိန်း တစ်ခုကို မွန်ပြည်နယ် လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရှိနေသည်။ ဖင်လန်နိုင်ငံက BIOKOSKI Ltdသည် စွန့်ပစ်အမှိုက်ကနေ လျှပ်စစ်နှင့် အပူစွမ်းအင် ထုတ်လုပ်မည့် စီမံကိန်းကို