Posts Tagged ‘National Planning Bill’

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး(GDP) ၇ ရာခိုင်နှုန်းရှိဖို့ အစိုးရက မျှော်ထားပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ၃၀ မှာကုန်ဆုံးမယ့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်း ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်းရမယ်လို့ အစိုးရက သုံးသပ်ထားပါတယ်။ ၂၀၂၀

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေမူကြမ်း

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေမူကြမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီဥပဒေကြမ်းမှာ ပါဝင်သော အချက်အလက်အများအနက် အဓိကအချက်အချို့မှာ ၁။ တိုင်းပြည် စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှုန်း(GDP Growth)ကို ရ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်းရရှိရန် မေ ျှာ်မှန်းသည်။ ၂။ ပ ျှမ်းမ